Gminne Przedszkole w Sierakowicach

 

Nawigacja


Grupa misiów

Charakterystyka grupy

            GRUPA MISIÓW

                                  

             Grupa Misiów  liczy 15 dzieci, są to dzieci w wieku 3 lat.  Dzieci w grupie poznają się a niektóre znają się bardzo dobrze i są dosyć mocno związane emocjonalnie. Dzieci szczególnie lubią wszelkiego rodzaju gry i zabawy ruchowe organizowane w sali przedszkolnej, na podwórku, jak również na sali gimnastycznej w szkole. Starają się być dla siebie miłe, są wdrażane do szanowania swojej pracy i pracy kolegów oraz uczą się współdziałać, dokonywać wyborów i dostrzegać możliwości pójścia na kompromis.Chętnie uczą się wierszy, rymowanek i piosenek podpartych ruchem i tańcem.  Do pracy z grupą wybrałam program "Zanim będę uczniem" autorstwa Elżbiety Tokarskiej i Jolanty Kopały. U Misiów kładzie się nacisk na przestrzeganie  przedszkolnych zasad współżycia w grupie rówieśniczej i mieszanej. Przyswajamy nawyki kulturalnego i serdecznego zachowania się wobec kolegów. Uczymy się myśleć, mówić, słuchać i rozumieć. W ramach zajęć dodatkowych możemy uczyć się języka angielskiego, języka niemieckiego oraz brać udział w zajęciach z rytmiki. Najważniejsze, by każdy dzień sprawiał dzieciom radość, a na ich twarzach był zawsze widoczny uśmiech. Podstawę działalności dzieci stanowi zabawa, dzięki której zdobywają doświadczenia, wiadomości, umiejętności, sprawności. Naszą zasadą w kontaktach z rówieśnikami są następujące motta: "Nie czyń drugiemu co Tobie niemiełe", oraz ,,Przedszkole jest Naszym drugim domem ".

 

 


                                                                                       Ewa Królicka - Baron - wychowawca grupy