Gminne Przedszkole w Sierakowicach

 

Nawigacja

Pracownicy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Konsultacje pracowników Przydział szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2015/2016 Oferta Poadni Psychologiczno - Pedagogicznej Kontakt

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Pracownicy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

      
mgr Jolanta Olejnik

       (dyrektor, pedagog, logopeda)

 • diagnoza i terapia zaburzeń mowy (psycholog)

  mgr Natalia Bismor
  (Psycholog)
 • diagnoza i terapia psychologiczna dzieci w wieku szkolnym, terapia rodzin, diagnoza uczniów do nauczania indywidualnego
   

  mgr Janina Durczok

  (psycholog)
 • diagnoza i terapia dzieci w wieku przedszkolnym, terapia dzieci w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju
   

  mgr Marzena Grinig - Łupieżowiec

  (pedagog, neurologopeda)
 • diagnoza i terapia zaburzeń mowy, terapia logopedyczna w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
   

  mgr Mariola Kanas

  (psycholog, trener biznesu)
 • diagnoza i terapia psychologiczna dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, warsztaty dla uczniów zdolnych, warsztaty dla rodziców
   

  mgr Natalia Kania-Majzel

  (logopeda)
 • diagnoza i terapia zaburzeń mowy
   

  mgr Patrycja Krasnowska

  (psycholog, doradca zawodowy)
 • doradztwo zawodowe
 • diagnoza psychologiczna dzieci w wieku szkolnym
   

  mgr Marta Lewandowska

  (psycholog)
 • diagnoza uczniów, terapia uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
   

  mgr Izabela Jędrychowska

  (tyflopedagog, surdopedagog, doradca zawodowy)
 • diagnoza i terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi i specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, diagnoza i terapia uczniów niedosłyszących i niesłyszących, słabo widzących i niewidomych, terapia pedagogiczna w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
   

  mgr Urszula Kurcjusz

  ( pedagog, oligofrenopedagog)
 • diagnoza i terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi i specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, diagnoza pedagogiczna dzieci w wieku przedszkolnym, warsztaty dla uczniów zdolnych
   

  mgr Dorota Liver

  (psycholog, doradca zawodowy)
 • doradztwo zawodowe, socjoterapia
   

  mgr Bożena Nowińska

  (psycholog)
 • diagnoza i terapia psychologiczna uczniów
   

  mgr Małgorzata Ślązak

  (oligofrenopedagog)
 • diagnoza i terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi i specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, terapia pedagogiczna dzieci w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju, diagnoza uczniów do nauczania indywidualnego, warsztaty dla rodziców
   

  mgr Ewa Ślosarczyk - Klof

  (psycholog, surdopedagog)
 • diagnoza uczniów ze specjalnymi i specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, diagnoza uczniów niedosłyszących i niesłyszących, słabo widzących i niewidomych, socjoterapia
   

  mgr Halina Tabor

  (pedagog)
 • diagnoza i terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi